I børnehøjde - fokus på
faglighed og fællesskab

I børnehøjde er et fællesskab, hvor vi i samarbejde med andre professionelle skærper vores opmærksomhed på den pædagogiske praksis og samtidig sørger for at holde os opdateret med ny viden på dagtilbudsområdet. Som medlem af I børnehøjde er du således med i allerforreste række i forhold til ny viden og faglige vitaminer, du kan anvende i din pædagogiske praksis.

Medlemskabet består af mindst to årlige netværksarrangementer for dig og andre pædagogiske ildsjæle, et digitalt magasin fyldt med frisk, faglig viden samt unikke særrabatter på bøger og konferencer.

"I børnehøjde er Dafolos nye fællesskab for professionelle på dagtilbudsområdet: Et fællesskab, hvor fagligt relevante temaer bliver formidlet og diskuteret, og hvor du som leder, konsulent, fagligt fyrtårn, pædagog eller dagplejer får adgang til ny viden og konkrete værktøjer til brug i din daglige praksis."

- Esben Klange, dagtilbudsredaktør

Et fællesskab af pædagogiske ildsjæle

Hos Dafolo ønsker vi at bidrage til et fællesskab, hvor ledere, pædagoger, dagplejer, faglige fyrtårne og alle andre pædagogiske ildsjæle fra den danske dagtilbudsverden får mulighed for at lære af og med hinanden.

I børnehøjde danner derfor også rammen for et styrket pædagogisk fællesskab, hvor du og dine kolleger på tværs af institutioner, kommuner og landsdele kan få glæde af de erfaringer, I gør jer som fagpersoner i en verden, hvor barnets læring, trivsel, udvikling og dannelse er det allervigtigste.

Netop det pædagogiske fællesskab skabes der rum for på mindst to årlige netværksarrangementer, hvor du som medlem af I børnehøjde inviteres med til faglige oplæg, erfaringsudvekslinger og meget andet.

Du kan læse mere om kommende netværksarrangementer her.


Digitalt pædagogisk tidsskrift

Dagtilbudsområdet er i bevægelse. I denne tid arbejder institutioner engageret og målrettet med realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan, og har hver dag fokus på at styrke kvaliteten af vores dagtilbud - til gavn for alle børn.

I børnehøjde er et nyt digitalt magasin, hvis formål er at bidrage til dette arbejde. I magasinet formidler vi praksisnær pædagogisk viden i øjenhøjde med de professionelles hverdag.

Med fire årlige udgivelser går I børnehøjde i dybden med de tematikker, som aktuelt fylder i den pædagogiske virkelighed.

Med bidrag og perspektiver fra forskere og skarpe fagfolk, præsenterer vi i hvert nummer grundige artikler med fokus på den pædagogiske praksis - relevante for dig som leder, pædagogisk konsulent, pædagog, fagligt fyrtårn eller dagplejer.


Redaktionen

Bag I børnehøjde står Dafolos dagtilbudsredaktion i et nært samarbejde med eksterne redaktører fra en række af landets kommuner, samt en baggrundsgruppe bestående af fagpersoner fra det pædagogiske videns- og praksisfelt.

Sammen sikrer vi, at magasinet altid omhandler de mest aktuelle temaer og emner i den pædagogiske virkelighed.

I børnehøjde er et uafhængigt magasin og fri for eksterne interesser.

”Magasinet I børnehøjde formidler praksisnær pædagogisk viden til alle de ledere, pædagogiske konsulenter, pædagoger, faglige fyrtårne og dagplejere, der står sammen om at sikre samfundets børn det bedste fundament for et godt liv”.

– Sophie Ellgaard Soneff, redaktionschef.